loading
close
Loading.. new window reload

Nieuwe Website

leogoetstouwers.jpg

Het werd weer tijd mijn website te vernieuwen om hem geschikt te maken voor tablet, smart phone en social media. De site past zich nu aan, aan het  format van het medium waarop je op dát moment zoekt. Verder ben ik alle teksten weer eens doorgelopen en aangepast. Ik blijf natuurlijk een talig beroep houden. De taal blijft voor psychotherpaeuten een belangrijk instrument om verandering te bewerkstelligen. Ook het schrijven daar over, vraagt nogal wat tekst. En, afgaand op het commentaar dat ik totnogtoe terugkreeg van cliënten, wordt die uitleg ook op prijs gesteld. Gelukkig maar!

Een andere reden is dat ik een aantal onderwerpen wat meer op de voorgrond wilde plaatsen, zoals de mogelijkheid om via skype therapie te krijgen. Daar heb ik de afgelopen paar jaar mee geëxperimenteerd en dat is goed bevallen. Verder werkte ik al (veel) langer met cliënten die vragen of problemen ervaren met l/g/b/t, polyamorie, swingen of BDSM. Dat staat nu meer op de voorgrond omdat ik  denk daar echt wat te bieden te hebben. Ik ben één van de weinige overheidsgeregistreerde psychotherapeuten die zich op dat vlak bekend maakt als deskundige.

Last but not least, wil ik mij onafhankelijker maken van de verzekeringsmaatschappijen door meer ruimte te bieden aan cliënten die hun psychotherapie zelf kunnen of willen betalen. Bijvoorbeeld omdat de omdat ze niet willen dat hun verzekeringsmaatschappij weet dat zij een psychotherapeutische behandeling hebben ondergaan. Of omdat zij vragen of problemen ervaren, die niet meer vergoed worden vanuit de ziektekostenverzekering. Dat geldt onder andere, voor relatieproblemen, gestagneerde rouw, identiteitsproblemen of problemen die met de levensfase samenhangen waarin je zit.  Ook die cliënten moeten me dan wel kunnen vinden natuurlijk op hun smartphone of tablet.  En, heb je je goede vriend of vriendin vertelt dat je hulp zoekt en is die voor jou aan het zoeken gegaan? Hebben ze vervolgens mij  gevonden? Lezen ze iets waarvan zij denken, dát wil ik je laten weten? Dan is er op iedere pagina een handige link te vinden met Facebook, Gmail, Linked-in en alle andere social media. Kunnen zij direct delen met je, wat ze gevonden hebben.

« Terug naar het Overzicht

Zoekt u hulp bij:


Herkent u zich niet in bovenstaande? Overleg dan even. Misschien dat u met uw vraag toch bij mij terecht kunt.