loading
close
Loading.. new window reload

Vraag & Antwoord

Als u in de ziektewet zit, zijn veel werkgevers bereid de kosten te betalen van een therapie of persoonlijk begeleidingstraject. Dat heeft te maken met de Wet Poortwachter. Werkgevers moeten daardoor langer uw loonkosten doorbetalen als u ziek bent dan vroeger. Zij hebben daarmee een gr...
Mijn praktijk is op de begane grond gevestigd. De praktijk is volledig rolstoel toegangelijk.
Dat hangt samen met uw hulpvraag en wat wijsheid is. Soms is het beter om te starten met individuele sessies en pas na verloop van tijd uw partner erbij te vragen. Soms ook niet. Ik bepaal dat samen met u.
U kunt de behandeling via uw basisverzekering bekostigd krijgen. Afhankelijk van uw polis geldt een Eigen Risico van minimaal 350 euro per kalenderjaar. Uw ziektekostenverzekeraar zorgt voor de verrekening van uw eigen Risisco met u.  Aan het einde van de behandeling vindt een ei...
Dat hangt samen met uw hulpvraag, mogelijkheid tot genezing, herstel- of groeimogelijkheden. Ik ga er van uit dat een therapie of coaching zo kort duurt als mogelijk en zo lang als nodig is.
De titel psychotherapeut is beschermd en mogen alleen die personen voeren die ingeschreven staan als zodanig in het Overheidsregister Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG; mijn nummer is: 390.501.373.25). Daarnaast zijn de meeste psychotherapeuten lid van een beroepsvereniging of een ...
Een psychiater heeft 4 jaar geneeskunde gestudeerd en 2 jaar postdoctoraal coschappen gevolgd, waarna hij zich arts mag noemen (is een BIG registratie, zie hierná). Daarná volgt de specialisatie tot psychiater. Dat betekent dat hij zich heeft gespecialiseerd in de behandelin...

Zoekt u hulp bij:


Herkent u zich niet in bovenstaande? Overleg dan even. Misschien dat u met uw vraag toch bij mij terecht kunt.