loading
close
Loading.. new window reload

Garantie

Een garantie dat een behandeling of begeleiding een positief effect heeft, kan geen enkele behandelaar geven maar de instelling waar ik werk, zorgt er met een aantal maatregelen wel voor dat de kans daarop zo groot mogelijk is. Persoonlijk doe ik dat door mijn kennis op peil te houden door relevante vaktijdschriften te lezen, cursussen te volgen, congressen te bezoeken en door deel te nemen aan intervisie met collega' s. Bij PsyQ, waar ik werk, wordt het effect van behandelingen gemeten via de methode van Random Outcome Measurement (ROM) en door het afnemen van daarvoor geschikte meetinstrumenten als de OQ-45 en andere meetschalen. Dat gebeurt bij aanvang van een behandeling, maar ook gedurende en aan het einde van een behandeling. Er ontstaat zó een klimaat van feedback. 

Zoekt u hulp bij:


Herkent u zich niet in bovenstaande? Overleg dan even. Misschien dat u met uw vraag toch bij mij terecht kunt.