loading
close
Loading.. new window reload

Polyamorie, BDSM, Swingen

Polyamorie betekent dat je binnen een bestaande relatie, in openheid een relatie begint met een ander of anderen. Seks maakt daar in de meeste gevallen deel van uit maar staat niet persé voorop, zoals dat bij swingers het geval is. Om een polyamorie relatie te kunnen voeren, moet je uit speciaal hout gesneden zijn. Het kan je veel brengen maar omdat het om liefde en seks gaat, kunnen ook allerlei dieper liggende gevoelens worden aangeraakt die niet iedereen goed kan hanteren: jalouzie, angst, boosheid en al zijn varianten. Wanneer je merkt dat je gesprek na gesprek met elkaar voert maar niet echt verder komt; je het gevoel hebt dat er een kloof is ontstaan die alleen maar dieper aan het worden is tussen jou en je partner; je het gevoel hebt een besluit te moeten nemen maar dat niet kunt; je er samen niet meer uit komt, is het hoog tijd hulp te zoeken. Een garantie bied ik je niet, wel een luisterend oor en een weg. Of dat de weg is die jij voor ogen had, weet ik niet. Wat ik doe, is je proberen te helpen. Bijvoorbeeld om weer met elkaar in gesprek te komen op een manier die recht doet aan beiden; die er toe kan leiden dat de liefde weer kan stromen of pijn opgeruimd wordt die afkomstig is vanuit het verleden en je belemmert een stap te maken; die het mogelijk maakt een compromis te bereiken of het tot afspraken komt waar ieder achter kan staan. De hulp die ik bied bij  polyamorie is gericht op inzichtverwerving, ontdekking en groei. Over de uitkomst ga ik  niet. Ik ben er niet op uit ieder polyamorie te maken.  

BDSM (bondage and discipline, dominance and submission, sadism and masochism) kan een heel intieme en intense manier van seksualiteitsbeleving zijn waarin diepere, heel persoonlijke lagen van jezelf aangeraakt worden. Als daardoor iets voelbaar wordt wat, als een probleem ervaren wordt, kan ik je helpen dat met jou uit te zoeken. Hetzelfde geldt, als je voelt dat je door iets geblokkeerd wordt terwijl je wel aan BDSM zou willen doen. Of, dat je geen hulpvraag hebt op het gebied van BDSM maar ten aanzien van iets anders, maar het gewoon fijn vindt dat je bij een hulpverlener terecht kunt met je problemen, die niet vreemd aankijkt tegen BDSM omdat dat deel uit maakt van je leven.

Van swingen is sprake als je seks hebt buiten je vaste partner met een ander of anderen en je partner, stel dat je die hebt, daar van weet. Swingers streven niet naar een relatie met degene met wie ze vrijen. Swingen kan als bevrijdend, opwindend, verrijkend, worden ervaren zo lang je je er goed bij voelt. Is dat laatste niet meer het geval, bijvoorbeeld omdat je partner nog wel wil en jij niet meer en ontstaan er daardoor problemen in  je relatie, kan het goed zijn daar eens met een onafhankelijke deskundige over te praten. Hetzelfde geldt als je tot nog toe vreemd ging in het geniep en dat beu bent omdat je het bedrog niet meer verdraagt,  je swingen als oplossing ziet maar je je afvraagt hoe je je partner zó ver krijgt dat die daar aan mee gaat werken.  

 

Zoekt u hulp bij:


Herkent u zich niet in bovenstaande? Overleg dan even. Misschien dat u met uw vraag toch bij mij terecht kunt.