loading
close
Loading.. new window reload

Werkwijze

De psychotherapie- of begeleidingsvorm die ik kies, is afhankelijk van uw hulpvraag en komt in overleg met u tot stand. Een psychotherapie duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is.

Mijn uitgangspunt is: bijna iedereen heeft de mogelijkheid tot groei in zich. Ik geef veel aandacht aan de opbouw van een vertrouwensrelatie. Ik maak gebruik van nieuwe therapeutische inzichten en technieken. Dat wat bewezen lijkt te helpen, pas ik toe. Ik kies díe methode die bij u aansluit. Dat kan zelfontdekking inhouden maar ook dat ik u opdrachten meegeef, om nieuwe manieren van gedrag of denken uit te proberen. Meestal is een behandeling een combinatie van verschillende technieken. Een behandelings- of begeleidingsstraject duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is. Onnodig wroeten in het verleden doe ik niet, als dat niet nodig is.

Nadat je je hebt aangemeld volgt de intake (een onderzoek door mij uitgevoerd in 1-2 sessies). De tijd die er tussen jouw aanmelding zit en de intake varieert en is afhankelijk van de drukte in mijn agenda. Meestal duurt het niet langer dan 2 weken voordat je bij mij terecht kunt voor de intake en duurt het gemiddeld 3 weken, vanaf aanmelding voordat de behandeling start. Om tijd te besparen, stuur ik je verschillende vragenlijsten digitaal toe. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, presenteer ik je een behandelvoorstel.  Dat bespreek ik met je in het adviesgesprek. Als we overeenstemming hebben bereikt over het behandelplan, ondertekenen we dat allebei en krijg je een kopie van de behandelovereenkomst mee en kan de behandeling starten. Het effect van de behandeling meet ik. Tijdens de behandeling vind ik het namelijk belangrijk feedback van je te krijgen over wat helpt of niet en daar helpen die metingen bij. Van elke sessie maak ik een verslag dat in het Electronische Patiënten Dossier (EPD) wordt vastgelegd.  Anderen hebben daar geen inzage in.  Ik evalueer de behandeling na een aantal sessies. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie wordt de behandeling eventueel bijgesteld in overleg met jou. Een behandeling is klaar als de doelen uit het behandelplan zijn gehaald of als ik en/of jij het er over eens zijn dat de behandeling gestopt kan worden.

Wachttijd


Soort behandeling


Kosten


Zoekt u hulp bij:


Herkent u zich niet in bovenstaande? Overleg dan even. Misschien dat u met uw vraag toch bij mij terecht kunt.